دوره ها و محصولات

دوره 50 بارفیکس در 7 هفته

دوره ۷ هفته تا ۵۰ بارفیکس

 ۳۹ هزار تومان

توضیحات بیشتر

پیاده روی به روش PM

پیاده روی به روش PM

۳۹ هزار تومان

توضیحات بیشتر
دوره 300 درازنشست در 7 هفته

دوره ۷ هفته تا ۳۰۰ درازنشست

به زودی

توضیحات بیشتر
شنا سوئدی

دوره ۷ هفته تا ۱۰۰ شنا سوئدی

هدیه کاملا رایگان

توضیحات بیشتر